Ekonomie domácností

Úroveň ekonomiky zkoumáme nejen z hlediska makroekonomického, kdy je ekonomický systém posuzován jako celek, ale také z hlediska mikroekonomického, kdy jsou sledovány jednotlivé tržní objekty tedy firmy i domácnosti.

Domácnosti vytvářejí určité poptávky (zboží, služby) a nabízejí výrobní faktory prostřednictvím například práce na trhu výrobních faktorů.
Domácnost jako ekonomický subjekt je z hlediska národní ekonomie velmi zásadní, protože oba aspekty poptávka i nabídka mají pro celonárodní ekonomii velmi zásadní vliv a to rozhodně nikoli jen z hlediska ekonomického, ale i z hlediska celonárodního růstu.
 

Srovnání nejen životní úrovně

Zkusme si to popsat zjednodušeněji tím, že budeme sledovat dvě rodiny, ekonomicky stabilní a sociálně slabou.
 

  • Ekonomicky stabilní domácnost– má určité požadavky ohledně životního stylu. Dětem je poskytována kvalitní péče, domácnost si může dovolit jezdit na dovolenou a tak podobně. Pro celonárodní ekonomii je velmi důležité tento tok peněz. Národní ekonomika zkrátka funguje tam, kde se utrácí.

Poptávka je tedy velmi důležitá pro fungování ekonomie. Rovněž to, že členové domácnosti chodí do zaměstnání, pomáhá k udržení či rozvoji pracovního trhu obecně, nemluvě o daních. Z toho vyplývá, že každý jeden jednotlivec v produktivním věku má pro národní ekonomii významný vliv.
 

  • Sociálně slabá rodina– tady je třeba uvědomit si, že sociálně slabá rodina není ta, která právě má dočasné ekonomické problémy, ale za sociálně slabou rodinu budeme považovat takovou, která je dlouhodobě plně závislá na sociálních dávkách. Požadavky a poptávky ze strany sociálně slabé rodiny jsou minimální.

 
Rodina finance potřebuje na základní potřeby (jídlo, placení nájmu) a na více ji nezbývá. Přispívá tedy minimálně k tomu, aby se peníze „točily“ a rozvíjela se ekonomie. Lidé závislí dlouhodobě na sociálních dávkách také nenabízí profesní potenciál. Tato tedy představuje zátěž pro národní ekonomii a je velmi žádoucí eliminovat náklady, které stát musí vynakládat na její zaopatření. Jak to učinit je téma mnoha diskuzí.

Published by na-dlani.cz