Umíte uzavřít smlouvu?


V mnoha pohádkách se uzavírají smlouvy. Smlouvy s ďáblem. Podepisují se vlastní krví, ale jenom ze strany člověka, čím se podepisuje ďábel vlastně nikdy v pohádce neuvidíme, přitom každá smlouva musí být podepsána oběma stranami, aby byla platná.

Během našeho života uzavřeme nespočet smluv. Převážně jsou to kupní smlouvy. Kupujeme byt, pozemek, ale třeba i zájezdy. Smlouvy podepisujeme v bankách, ale i v domácnostech. Uzavíráme pracovní smlouvy, ale třeba i manželské a předmanželské smlouvy. Smlouva by měla vždy jasně stanovit práva a povinnosti obou stran. Má právní charakter, takže její dodržování je striktně vyžadováno a pokud jedna strana smlouvu poruší, nezřídka to skončí soudem.

smlouva

V pohádkách při smlouvě s ďáblem nikdy nepochybujeme, že je smlouva pro člověka nevýhodná, což nevidí jedině ten, kdo smlouvu podepisuje. Ať podepisujete smlouvu s kýmkoliv, vždy zvažte, zda to není smlouva s ďáblem. Zvláště když jde o velké peníze, např. půjčku nebo o závazek na dlouhé časové období. Pokud si nejste jistí všemi body jakékoliv smlouvy, nestačí si to nechat vysvětlit od protistrany, může vám klidně lhát. Nechejte si každou nejasnost na smlouvě vysvětlit nezávislým člověkem, nejlíp právníkem, který může najít ve smlouvě různé háčky a skryté poznámky, kterých si nemusíte všimnout a které by vás časem mohly zavést do nepříjemností. Každá smlouva Kancelar29 je závazná, a pokud ji nebude plnit, čeká vás soud a trest.

smlouva

Pokud chcete vy sami s někým uzavřít smlouvu, s členem rodiny, s kamarádem, třeba pokud chcete někomu něco darovat apod., měli byste si důkladně pozjišťovat všechny náležitosti, jak se smlouva píše, co musí obsahovat apod. Předejdete tak mnoha problémům v budoucnosti, kdy se darovaná věc může dostat do sporu o dědictví apod.

Tak pozor ať smlouva, kterou uzavřete, není ta s ďáblem.

Published by na-dlani.cz