Jsou plastové obálky vhodné?


Faktem je, že dnes se již klasické dopisy příliÅ¡ neposílají. Nahradily je mohem rychlejší a spolehlivÄ›jší e-maily Äi instantní komunikaÄní aplikace jako Messenger nebo WhatsApp. AvÅ¡ak díky epidemii koronaviru, která se u nás letos na jaÅ™e objevila, dostalo posílání zásilek nový význam.

Tím je zasílání rouÅ¡ek příbuzným Äi přátelům. PoÅ¡ta dokonce nabízí jejich doruÄení zdarma, avÅ¡ak musí být jasnÄ› viditelné, že se jedná o rouÅ¡ky. Není proto divu, že vÄ›tÅ¡ina lidí, kteří je posílají, volí hlavnÄ› plastové obálky. Do tÄ›ch se může dát papírový lísteÄek s adresou, kam má být zásilka doruÄena.

obalka1

Otázkou vÅ¡ak je, zda je vhodné tyto obálky používat. Je zde totiž jeden pomÄ›rnÄ› velký problém. Tím je to, že každý, kdo s tím pÅ™ijde do styku, od zřízence po doruÄovatele, uvidí, co je jejím obsahem. A jak vÅ¡ichni víme, zdaleka ne vÅ¡ichni lidé jsou Äestní a poctiví. Jsou zde i takoví, kteří se neváhají obohatit na úkor druhých.

A to se týká i roušek, které jsou, jak všichni víme, nedostatkovým zbožím, zvláště ty profesionální. Není tedy divu, že se mnoho zásilek, které obsahovaly právě tyto roušky, cestou záhadně ztratilo.

obalka2

Je jistÄ› pochopitelné, že každý chce v této dobÄ› ochránit sebe i svou rodinu. AvÅ¡ak mÄ›li bychom pÅ™emýšlet, zda je skuteÄnÄ› úspora tÄ›ch nÄ›kolika korun na poÅ¡tovném hodná tohoto rizika. ZvláštÄ› pokud to posíláte vÄ›tší dálkou, nebo „svého“ doruÄovatele příliÅ¡ neznáte. Může se totiž snadno stát, že slíbená zásilka nedojde.

Dá se tedy říci, že používání plastových obálek skuteÄnÄ› není příliÅ¡ vhodné, a to téměř v žádné situaci. Ano, obÄas se používají například pÅ™i zasílání Äasopisů, avÅ¡ak i ty bývají navíc dány do papírového typu. Jsou totiž sice dobrou ochranou pÅ™ed vnÄ›jšími vlivy, pÅ™edevším vlhkostí, ale jejich průhlednost je nÄ›co, co jejich použití ztěžuje, až znemožňuje, zvlášť pokud posíláte cokoliv soukromého, co není urÄeno pro cizí oÄi.

Proto radÄ›ji používejte ty papírové. Jsou vhodnÄ›jší a ekologiÄtÄ›jší.

Published by na-dlani.cz