GDPR-účinná ochrana práv občana při zacházení s jeho daty

Se zavedením Obecného nařízení o ochraně osobních údajů v EU nastává pro mnoho institucí, firem i jednotlivců spousta úkolů, které je třeba vyřešit a následně se řídit pravidly a směrnicemi projektu GDPR, tak aby nakládání s údaji a daty uživatelů bylo v souladu s nařízeními.
Tato otázka se například týká škol, nemocnic, online obchodů a všech dalších subjektů, které shromažďují, či ke své činnosti nějakým způsobem vyžadují citlivé údaje od svých respondentů.
Detail dvou rukou držící pera nad listinami

Ne každá z těchto jmenovaných složek se ale dokáže v této oblasti dokonale orientovat a proto je zde , které se specializuje právě na tyto aspekty.
Pokud tedy máte pochybnosti o správnosti prováděných úkonů v této sféře, obraťte se s důvěrou na naše zkušené odborníky, kteří provedou podrobnou analýzu vaší činnosti a stávajícího stavu. Dle zjištěných skutečností pak doporučí pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem bude monitoring správného zpracovávání osobních údajů, školení, a také interních auditů.
Pohled shora na úředníky podávající si ruce
Kdy nastává povinnost jmenování pověřence:

– v případě, kdy údaje a data zpracovává orgán státní veřejné moci (s výjimkou soudů)
– v případě, kdy se zpracovatel dat a údajů zabývá touto činností v rozsáhlém měřítku
– v případě, kdy se zpracovatel zabývá zpracováním dat týkajících se rozsudků v trestných věcech a činech

Pověřenec je při výkonu své činnosti vázán tajemstvím v souladu s právem Unie. Tyto osoby mohou být přímí zaměstnanci správců dat, nebo s nimi spolupracovat externě. Mohou také současně monitorovat několik firem najednou.

Pokud chcete postupovat při své činnosti v souladu se směrnicemi GDPR, neváhejte nás oslovit prostřednictvím kontaktů, které naleznete na internetových stránkách. Včasnou konzultací můžete předejít vysokým sankcím, které hrozí za nedodržení pravidel.

Published by na-dlani.cz